onsdag 5 september 2012

Sparkar på revbenen

Jag: Aj aj, Fisen sparkade mej på revbenet! (#tarmejförsidan)
S: Ojdå, hur känns det riktigt? Hårt eller?
Jag: Som om du sätter fingrarna under revbensbågen och rycker till. (#illustrerarmedhandrörelse)
S: Aj, nu pratar vi inte mer om det tycker jag! (#serillaberördutochtittarnerimatteböckernaochmumlarnåtomderivator)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar